Załącznik nr 1 – wzór umowy | Zakup, dostawa i montaż 2 nowych urządzeń do ćwiczeń do siłowni plenerowej na Bulwarze Flotylli Wiślanej, będącej w administrowania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy