Protokół z rozstrzygnięcia 272WZP2023 | Zakup, dostawa i montaż 2 nowych urządzeń do ćwiczeń do siłowni plenerowej na Bulwarze Flotylli Wiślanej, będącej w administrowania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy