Zał nr 6 do ZO i nr 5 do Umowy Tabela inwentaryzacyjna | Oczyszczenie i remont budek lęgowych