Zał nr 3 do ZO WZÓR UMOWY | Oczyszczenie i remont budek lęgowych