Zał nr 2 do ZO i nr 1 do Umowy – kosztorys | Oczyszczenie i remont budek lęgowych