Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Wymiana drewnianych palisad na dwóch placach zabaw w Parku Kazimierzowskim oraz Parku Praskim