Załącznik nr 1 Mapka | Wymiana drewnianych palisad na dwóch placach zabaw w Parku Kazimierzowskim oraz Parku Praskim