zał. nr 6 do ZO- wykaz usług | Dostawa i sadzenie drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście