zał. nr 3 do ZO oraz zał. nr 2 do umowy -Parametry-jakosciowe-materialu-roslinnego | Dostawa i sadzenie drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście