zał. nr 2 do ZO oraz zał. nr 1 do umowy-rodzaje prac i ceny jednostkowe | Dostawa i sadzenie drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście