Zalacznik-nr-1-do-zapytania_oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia | Przygotowanie scenariusza oraz organizację cyklu minimum 7 wydarzeń plenerowych pn. „Cztery pory Wisły – szkółka morsowania Dzielnicy Wisła”