Załącznik nr 1 do zapytania_oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zaplanowanie, realizacja i koordynacja wydarzenia pn. „Nadwiślańska Równonoc”