Załącznik-nr-1-do-ZO-formularz-ofertowy | Wykonanie badań laboratoryjnych próbek urobku z pogłębiania pobranych z trzech zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy oraz opracowanie opinii ekologicznej o właściwościach odpadu na podstawie wyników przeprowadzonych badań