zał.nr 2 do zo 244.WZP.2023 – kosztorys ofertowy | Wykonanie, dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla nietoperzy