zał 3 WZÓR UMOWY | Wykonanie, dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla wiewiórek