zał 2 Kosztorys ofertowy | Wykonanie, dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków oraz budek dla wiewiórek