Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – lokalizacje nawierzchi pod ławki | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818