Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy ławki Wesoła MI | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818