Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki techniczne wykonania umowy i zasady wykonania prac | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818