Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – zakres prac i ceny jednostkowe | Wykonanie 18 odrębnych nawierzchni pod ławki BO 818