zał nr 5 wymagania dotyczące bazy danych | Wskazanie miejsc zawieszenia 151 budek lęgowych dla ptaków typu: A ,B, D, E i budek dla wiewiórki oraz pełnienie nadzoru nad ich wykonaniem i montażem