Zalacznik PFU nr_2_2_Rys. EP-2.9 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej sieci kablowej zasilającej stanowiska kontenerowe i plac do składowania łodzi wraz z dostawą i montażem dwóch latami oświetleniowych