Załącznik nr 1 – lokalizacja zakazów wjazdów po lewej stronie Wisły | Wykonanie projektów organizacji ruchu na terenach wewnętrznych – wjazdy w międzywale