Załącznik nr 2 do ZO | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu z budżetu obywatelskiego na 2022 rok nr 1435 „Zielony Plac Wileński dla Pragi”