Załącznik nr 2 do Umowy – Dokumentacja projektowa cz. 4 | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – realizacja budźetu obywatelskiego nr 498, pn.: „Ratujemy staw przy Dolnej” – zadanie inwestycyjne C/OM/III/P4/132