8. Zał. nr 5 do ZO Wzór umowy | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy