7. Zał. nr 4 do ZO – Wykaz robót budowlanych | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy