2. Zał. nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy