10. Zał. nr 2 do Umowy – Dokumentacja proj. cz. 2 | Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy