Zapytanie ofertowe 225 WZP 2022 z dn. 29.07.2022 | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.