Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – formularz oferty | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.