Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – opz (załącznik r 1 do UMOWY) | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.