Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – wzór umowy | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.