załącznik 3 do ZO Formularz oferty | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.