Zał. nr 2 do ZO wzór umowy | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.