Zał. nr 1 do umowy OPZ | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.