Protokół z postępowania | Montaż nowych koszy w Parku Praskim w Warszawie.