Zał. nr 2 do zapytania ofertowego- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków | Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz akcesoriów BHP