Szkic hamaków | Zakup i dostarczenie pod wskazany przez Zamawiającego adres 3 szt. hamaków miejskich