Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług | Zaplanowanie, organizacja i realizacja wydarzenia pn. „Od świtu do zmierzchu – pożegnanie lata w Przystani Warszawa”