Zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia-3 | Zaplanowanie, organizacja i realizacja wydarzenia pn. „Od świtu do zmierzchu – pożegnanie lata w Przystani Warszawa”