załącznik nr 1 formularz-ofertowy_214WZP2023 | Zaplanowanie, organizacja i realizacja wydarzenia pn. „Od świtu do zmierzchu – pożegnanie lata w Przystani Warszawa”