protokół z przeprowadzonego postępowania 214.WZP.2023 | Zaplanowanie, organizacja i realizacja wydarzenia pn. „Od świtu do zmierzchu – pożegnanie lata w Przystani Warszawa”