Załącznik 2 do Zapytania_ofetrowego_wymiana_drewnianych_palisad | Wymiana drewnianych palisad na dwóch placach zabaw w Parku Morskie Oko.