Protokół z postępowania | Wymiana drewnianych palisad na dwóch placach zabaw w Parku Morskie Oko.