załącznik nr2 wzór umowy | Wykonanie 8 murali pod mostem Siekierkowskim