protokół 231WZP2023 | Wykonanie 8 murali pod mostem Siekierkowskim