3 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego formularz ofertowy | Inwentaryzację ornitologiczna Portu Czerniakowskiego, Ogrodu Krasińskich, Parku Praskiego oraz zespołu Parków położonych wzdłuż ul. Dolina Służewiecka