ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
01.09.2023 | Postępowanie 208/WZP/2023

Konserwację ujęcia wód podziemnych z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych – wykonywanie prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych

Share

Dokumenty do pobrania

 1. zapytanie ofertowe
 2. Zał nr 1 – OPZ z załącznikami
 3. Zał. nr 2 Formularz Ofer.- Wykaz usług z cenami
 4. Zał. nr 2 -Oferta Wykonawcy
 5. Zał. nr 3 – Wykaz osób (1)
 6. Zał. nr 4 – Wykaz SUW
 7. Zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia
 8. Zał. nr 6 Projekt umowy
 9. Komunikat nr 1.BES
 10. Zał. nr 2 -Oferta Wykonawcy
 11. Zał. nr 6 Projekt umowy
 12. Protokół z postępowania 208WZP2023
Share