Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie wewnętrznej sieci kablowej zasilającej stanowiska kontenerowe i plac do składowania łodzi wraz z dostawą i montażem dwóch latarni oświetleniowych